Marknadsmeddelande 128/18 – Bodyflight Sweden AB noteras på Spotlight Stock Market den 24 maj 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Bodyflight Sweden AB:s aktie är den 24 maj 2018. Kortnamnet för aktien är BODY.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 966 513,30 SEK fördelade på 9 665 133 aktier.

Information om aktien: 
Kortnamn: BODY 
Aktienamn: Bodyflight 
ISIN: SE0011089929 
Orderbok-ID: 4CJ1 
CFI: ESVUFR 
FISN: BODYFLIGHT/SH 
Organisationsnummer: 559154-5453
 
LEI: 549300RNPMYNLWVBI067 
Kvotvärde: 0,10 SEK
Första handelsdag: 24 maj 2018
Antal aktier: 9 665 133
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 9 998 200
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts)  

Stockholm den 22 maj, 2018

Spotlight
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Bodyflights affärsidé är att leverera äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Idag driver Bodyflight Sveriges första och enda vindtunnel för inomhusflygning och erbjuder aktiviteten inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving) som både är ett fritidsnöje och en träningsform. Känslan är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare miljö. På Bodyflight simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h.