Boliden levererar miljöteknik till ryskt gruvföretag

Boliden levererar miljöteknik till ryskt gruvföretag Boliden Contech och det ryska företaget Kola Mining and Metallurgical Company, KMMC, har tecknat ett kontrakt avseende miljöteknik vid KMMCs metallurgiska anläggningar, belägna på Kolahalvön i västra Ryssland. Kontraktet, som är värt 116 miljoner kronor, innebär att Boliden Contech ska utföra konstruktion och leverera utrustning beträffande gasrening, vattenrening och övrig miljöteknik till KMMCs anläggningar i området. - Boliden har under åren byggt upp stor kompetens och erfarenhet inom bland annat miljöteknik som bidragit till att vi nu kunnat teckna detta viktiga avtal med KMMC kring det så kallade "Pechannickelprojektet", säger Staffan Jähkel, direktör för Boliden Contech. Boliden Contech har i samband med ovanstående affär också undertecknat ett kontrakt med Nordiska Investeringsbanken, NIB. Kontraktet med NIB uppgår till 11 miljoner kronor och avser tjänster som Boliden Contech ska utföra åt NIB. NIB är huvudfinansiär av den stora moderniseringen som KMMC avser att genomföra. Boliden Contech som bland annat bedriver forskning och försäljning av teknik för mineralbearbetning, smältning, raffinering, kemi och miljö. Contech har också byggt upp en betydande försäljning genom att tillhandahålla reservdelar, projektledning och andra tjänster inom området för basmetallproduktion. För ytterligare information, vänligen kontakta Staffan Jähkel, direktör för Boliden Contech, mobil 070 645 68 53. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00470/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00470/bit0001.pdf

Dokument & länkar