Aitikexpansionen i drift

​Bolidens rörelseresultat för andra kvartalet var 1 123 (654) MSEK.  Försäljningsintäkterna uppgick till 8 908 (6 439), en ökning med 38 procent.
Förutom högre metallpriser bidrog ökade kopparvolymer från den expanderade Aitikgruvan och högre zinkvolymer från smältverken till förbättringen.

 -  Vi har haft ett kvartal med hög volatilitet på metallpriserna, men samtidigt en förbättrad efterfrågan på basmetaller. För Boliden har kvartalet präglats av ökad produktion i såväl gruvor som smältverk, igångkörningen av Aitikexpansionen och ett stort underhållsstopp vid kopparsmältverket Rönnskär. Projekten har medfört relativt höga kostnader.  Aitikexpansionen är nu i drift och vi trimmar successivt in malmproduktionen för att nå full kapacitet på 36 miljoner ton år 2014, säger Bolidens VD Lennart Evrell.

  
För ytterligare information vänligen kontakta: 

Marcela Sylvander, Director Group Communications, Boliden AB, tel 08-6101559
Frans Benson, Director Investor Relations, Boliden AB, tel 08-610 15 23 

Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra viktiga metaller som utvinns och framställs är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk. Bolaget har cirka 4 400 anställda och en omsättning på cirka 28  miljarder kronor per år. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap och på Torontobörsen i Kanada.
www.boliden.com 

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar