Bokslutskommuniké 2012

Fjärde kvartalet 2012

 • Försäljningsintäkter 10 194 (9 716) MSEK
 • Rörelseresultat 656 (1 075) MSEK
     Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 818 (991) MSEK
 • Fritt kassaflöde 110 (-482) MSEK
 • Resultat per aktie 3,11 (2,88) SEK

Tolv månader 2012

 • Försäljningsintäkter 40 001 (40 323) MSEK
 • Rörelseresultat 4 071 (4 748) MSEK
     Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 3 941 (5 008) MSEK
 • Fritt kassaflöde 1 389 (-3) MSEK
 • Resultat per aktie 11,96 (12,39) SEK
 • Styrelsens förslag till utdelning: 4 (4,00) SEK per aktie

       

Kontaktpersoner för information:

Lennart Evrell, VD och koncernchef                            Tel: (växel): +46 8 610 15 00

Mikael Staffas, CFO                                                  Tel: (växel): +46 8 610 15 00

Frans Benson, Director Investor Relations                   Tel: +46 8 610 15 23

     
Se bifogat delårsrapporten i sin helhet

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar