Bokslutskommuniké januari – december 2010

Stark avslutning på 2010

Fjärde kvartalet 2010

 • Försäljningsintäkterna uppgick till 10 120 (8 356) MSEK
 • Rörelseresultatet var 1 942 (1 232) MSEK – exklusive omvärdering av processlager var rörelseresultatet 1 445 (870) MSEK
 • Fritt kassaflöde uppgick till 1 850 (350) MSEK
 • Resultat per aktie var 5,17 (3,00) SEK

Helåret 2010

 • Försäljningsintäkterna uppgick till 36 716 (27 635) MSEK
 • Rörelseresultatet var 5 643 (3 623) MSEK – exklusive omvärdering av processlager var rörelseresultatet 4 830 (2 350) MSEK
 • Fritt kassaflöde uppgick till 3 202 (-948)
 • Skuldsättningsgraden blev 24 (46) procent
 • Resultat per aktie var 14,47 (9,14) SEK
 • Styrelsen föreslår årsstämman utdelning om 5 (3) SEK per aktie

Händelser efter årets utgång

 • Beslut i januari om att expandera gruvan i Garpenberg och i samband med detta säkra metallpriser

Kontaktpersoner för information:

Lennart Evrell, VD och koncernchef                            
Tel: (växel): +46 8 610 15 00

Johan Fant, Ekonomi- och finansdirektör                     
Tel: (växel): +46 8 610 15 00

Frans Benson,  chef Investor Relations  
Tel:  +46 8 610 15 23

Se bifogat delårsrapporten i sin helhet

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar