Boliden ansöker om frivillig avnotering från Torontobörsen

Bolidenaktien är primärnoterad på NASDAQ OMX Stockholm och ingår i Large Cap-segmentet. Aktien är även sekundärnoterad på Toronto Stock Exchange (TSX). Vid sidan av NASDAQ OMX index ingår Bolidenaktien i ett flertal internationella index.

Boliden har idag ansökt om en frivillig avnotering av bolagets aktie från TSX. Den främsta anledningen är att de omsatta volymerna på TSX har minskat avsevärt jämfört med utvecklingen på NASDAQ OMX Stockholm och på alternativa marknadsplatser (MTF:er). Under 2012 svarade NASDAQ OMX Stockholm och olika MTF:er för cirka 55 respektive 45 procent av handeln i aktien, medan endast en bråkdel av handeln skedde i Toronto.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Frans Benson, Director Investor Relations, tel: 08-610 15 23


Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 4 800 medarbetare och en omsättning på cirka 40 miljarder kronor per år. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap och på Torontobörsen i Kanada.

www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar