Boliden expanderar i Finland

Boliden har beslutat att expandera koppar-nickelgruvan Kevitsa och koppar-nickelsmältverket Harjavalta. Sammanlagt investeras 125 MEUR fram till 2020.

”Vi beslutade för några år sedan att investera i Harjavaltas kopparproduktion och förändra strategin för nickel. 2016 förvärvades koppar-nickelgruvan Kevitsa som nu är den viktigaste leverantören av koncentrat till Harjavalta. Man ska se dagens investeringsbeslut som led i utvecklingen av våra finska verksamheter”, säger Lennart Evrell, VD och koncernchef.

Expansion Kevitsa
Boliden investerar 80 MEUR för att öka produktionen i Kevitsa från 7,5 till 9,5 Mton/år från år 2021. Investeringen inkluderar en ny autogenkvarn med kringutrustning och en ny kvarnhall. Investeringarna kommer att inledas under 2018 och full produktion kommer att uppnås i det första kvartalet 2021.

”Efter integrationen av Kevitsaförvärvet är det nu dags att ta nästa steg. Vi har stora mineraltillgångar och höga halter men kvarnkapaciteten i anrikningsverket begränsar produktionen. Dagens beslut är ett viktigt steg för att maximera värdet av Kevitsa”, säger Mikael Staffas, direktör affärsområde Gruvor.

Expansion Harjavalta
Boliden investerar 45 MEUR i Harjavalta och Pori för att öka produktionen av katodkoppar från 135 000 ton till 170 000 ton per år. Investeringen inkluderar flaskhalsinvesteringar i smältverket i Harjavalta och en utbyggnad av kopparraffinaderiet i Pori. Den nya kapaciteten beräknas uppnås första kvartalet 2020. Kapaciteten för raffinering till katodkoppar är mindre än anodproduktionen och ca 15 000 ton anodkoppar säljs idag externt. Med dagens investering kommer all anodkoppar att raffineras internt.

”Dagens beslut på 45 MEUR ökar kopparproduktionen och ingår i ett investeringsprogram i Harjavalta under 2017-2019 på över 200 MEUR. Investeringar i ett nytt svavelsyraverk och modernisering av smältugnarna pågår”, säger Kerstin Konradsson, direktör affärsområde Smältverk.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, kommunikationsdirektör
tel: +46 70 453 65 88
 
 
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar