Boliden publicerar årsredovisning och GRI-rapport för 2016

Bolidens årsredovisning och GRI-rapport för 2016 finns nu tillgängliga på www.boliden.com.

Årsredovisningen 2016 lyfter fram teknikutvecklingens betydelse för Bolidens konkurrenskraft idag och i framtiden. Hållbarhetsredovisningen, vilken är integrerad i årsredovisningen, beskriver Bolidens roll och ansvar i en cirkulär ekonomi.

Dessutom publiceras på www.boliden.com en GRI-rapport enligt GRI:s riktlinjer G4 där en detaljerad beskrivning av Bolidens hållbarhetsarbete ges.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 23 mars och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:

Sophie Arnius, Director Investor Relations,
tel: +46 8 610 15 23, +46 70 590 8072

 
Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 07.45 CET.

 
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har drygt 5 500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com