Boliden tecknar kreditavtal om 770 miljoner Euro

Boliden har tillsammans med 11 banker tecknat ett syndikerat kreditavtal om 770 miljoner Euro bestående av två faciliteter. Den ena faciliteten är på 408 miljoner Euro, har en löptid på 5 år och förlänger en existerande facilitet med samma belopp med förfall år 2021. Den andra faciliteten är på 362 miljoner Euro, har en löptid på 3 år och förlänger en existerande facilitet med samma belopp med förfall 2019. Faciliteterna inkluderar även två möjligheter till ytterligare förlängning av löptid om ett år vardera.

- Boliden har en robust finansiering över konjunkturcykler. Det syndikerade kreditavtalet utgör Bolidens primära likviditetsreserv. Avtalet förbättrar löptiden för skuldportföljen och sänker våra finansieringskostnader, säger Håkan Gabrielsson, Bolidens CFO.

Bolidens totala låneramar är, efter tecknandet av det nya avtalet, närmare 13,7 miljarder SEK med en genomsnittlig löptid i skuldportföljen på 3,7 år. Faciliteterna kan nyttjas i flera valutor och är delvis planerade som backup-faciliteter.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:

Olof Grenmark, Director Investor Relations, +46 8 610 15 23, +46 70 291 57 80

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar