Bolidens andra kvartal: Högre gruvproduktion men lägre metallpriser och omfattande underhållsstopp

Bolidens försäljningsintäkter under årets andra kvartal var 8 035 (10 363) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager uppgick till 370 (956) MSEK. Resultatnedgången var en följd av lägre metallpriser och omfattande underhållsstopp i smältverken.

- Metallpriserna och underhållsstoppen gav en sammanlagd resultateffekt på över
  -700 MSEK jämfört med föregående kvartal. Det blev det svaga kvartal som vi aviserat. Gruvproduktionen var bra med höga halter och volymer. Glädjande är att Aitiks malmproduktion motsvarade en årstakt på 38,5 miljoner ton, säger Lennart Evrell, Bolidens Vd.

Bolidens expansionsprojekt är inne i intensiva skeden och går enligt plan. Vid zink- och silvergruvan Garpenberg pågår montage av utrustning i det nya industriområdet och under jord. Expansionen kommer att öka produktionskapaciteten från dagens 1,4 till 2,5 miljoner ton malm per år och produktionsstart av de nya anläggningarna beräknas att ske under första halvåret 2014. Investeringen är Bolidens näst största genom tiderna och beräknas uppgå till 3,9 miljarder SEK.

Vid zinksmältverket i Kokkola byggs en anläggning för att utvinna silver ur zinkkoncentrat. Investeringen beräknas uppgå till 240 MSEK och produktionsstart är planerad till tredje kvartalet 2014.

-   Utvecklingen på metallmarknaden är fortsatt svårtolkad. Efterfrågan är relativt bra men metallpriserna, speciellt silver och guld, har sjunkit i kvartalet. Vi hoppas förstås på bättre tider men förbereder oss på sämre, bland annat genom att se över våra kostnader och investeringar. Expansionsprojekten kommer att fortsätta i oförändrad takt, säger Lennart Evrell.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Frans Benson, Investor Relations, 08-610 1523
Marcela Sylvander, Group Communications, 0733-244551

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 4 800 medarbetare och en omsättning på cirka 40 miljarder kronor per år. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar