Bolidens fjärde kvartal: Hög produktion, bra priser

Bolidens försäljningsintäkter för det fjärde kvartalet 2017 var 13 619 (12 137) MSEK och rörelseresultatet 3 091 (2 353) MSEK. För helåret uppgick försäljningen till 49 531 (40 316) MSEK och rörelseresultatet var 9 015 (5 682) MSEK.

-  Vi gjorde ett starkt fjärde kvartal där produktionen och halterna i våra största gruvor var höga. Dessutom har stabiliteten i Kokkola förbättrats samtidigt som produktionen i Odda kom igång som planerat efter det planerade underhållsstoppet. Prisutvecklingen har också varit positiv, säger Bolidens vd Lennart Evrell.

Resultatökningen mot föregående kvartal inom Bolidens gruvor berodde främst på hög anrikad volym och höga halter i både Aitik och Garpenberg. Även Kevitsa hade höga halter. Bolidenområdets anrikning minskade till följd av fortsatta utmaningar med bergsstabilitet i Kristinebergsgruvan. I Tara ökade den anrikade volymen jämfört med föregående kvartal.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade inom Smältverk till följd av förbättrade marknadsvillkor, främst högre metallpriser. Både avverkning och kopparproduktion ökade i Rönnskär jämfört med föregående kvartal då det gjordes stora underhåll. Harjavaltas kopparavverkning var stabil men lägre än under föregående kvartal på grund av underhållsarbeten. I Odda utfördes underhåll vilket begränsade zinkproduktionen. Efter stoppet var produktionen hög och stabil. I Kokkola ökade avverkning och produktion till följd av förbättrad processtabilitet mot slutet av året och i Bergsöe var både avverkning och produktion hög och stabil.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, kommunikationsdirektör
tel: +46 70 453 65 88

  
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har drygt 5 500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
 

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar