Bolidens kapitalmarknadsdagar 2013: Möjligheter och utmaningar med komplexa råmaterial

Ett femtiotal finansanalytiker, bankrepresentanter och affärsjournalister besöker under två dagar Bolidenområdet, med guldgruvan Kankberg, och smältverket Rönnskär för Bolidens årliga kapitalmarknadsdagar. I år har Boliden valt att fokusera på utmaningar och möjligheter med komplexa råmaterial.

Gruvområdet Boliden och smältverket Rönnskär åskådliggör på ett bra sätt hanteringen av komplexa råmaterial. I Bolidenområdet har komplexa malmer brutits i snart 90 år, och Rönnskär och anrikningsverket i Boliden byggdes båda för att framställa bas- och ädelmetaller ur dessa malmer. Genom åren har Boliden utvecklat kompetensen på området, vilken är till stor nytta vid dagens geologiska och metallurgiska utmaningar.

-  Utvecklingsländernas urbanisering driver på efterfrågan på Bolidens metaller, samtidigt som ett ökat utbud leder till viss prispress. De utmaningar vi och branschen står inför handlar främst om kostnaderna för att utveckla nya fyndigheter. Malmerna i världens gruvor blir allt mer komplexa, låghaltiga och djupgående samtidigt som miljökraven ökar. Vi fokuserar på att utveckla våra tekniker och processer för att kunna hantera svåra råmaterial så kostnadseffektivt och med så hög miljöprestanda som möjligt, berättar Bolidens vd Lennart Evrell.

Expansionsprojekt
Bolidens expansionsprojekt är som tidigare meddelats inne i intensiva skeden. Produktionsstarten av Kokkolas anläggning för utvinning av silver ur zinkkoncentrat är planerad till tredje kvartalet 2014. Produktionsstart av de nya anläggningarna i Garpenberg beräknas ske under första halvåret 2014, med målet att uppnå en malmproduktion på 2 miljoner ton under året. Full produktion på 2,5 miljoner ton per år ska uppnås i slutet av 2015.

Koppargruvan Aitiks produktion ligger idag nära produktionsmålet på 36 miljoner ton malm per år.

-  Produktionen i Aitik har varit stark under det andra och tredje kvartalet och legat klart över 36 miljoner ton. Vi går nu in mot de säsongsmässigt svagare perioderna, då vi kör utrustningarna försiktigare på grund av låga temperaturer. Vi utreder förutsättningarna för att öka produktionen i Aitik till 45 miljoner ton per år, och samtidigt förlänga gruvans livslängd. Vi räknar med att fatta beslut i den frågan under nästa år. Laverprojektet ligger däremot längre fram i tiden. Där har vi förlängt vår idéstudie och under hösten provbrutit 3 500 ton mineralisering. Nästa steg är att lämna in en ansökan om bearbetnings-koncession, säger Lennart Evrell.  

Resultatpåverkande händelser
En kabelbrand vid smältverket Harjavalta tidigare i november ledde till ett några dagars produktionsstopp och beräknas påverka resultatet för det fjärde kvartalet med -4 miljoner Euro. Vidare beräknas underhållstopp i smältverken under 2014 påverka andra och tredje kvartalets resultat med -140 MSEK respektive -80 MSEK.

   
För ytterligare information vänligen kontakta:
Frans Benson, Investor Relations, 08-610 1523
Marcela Sylvander, Group Communications, 0733-244 551

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar