Delårsrapport januari – juni 2010

​Ökad gruvproduktion – men högre kostnader

Andra kvartalet 2010 

  • Försäljningsintäkterna uppgick till 8 908 (6 439) MSEK
  • Rörelseresultatet var 1 123 (654) MSEK - exklusive omvärdering av processlager 1 130 (477) MSEK
  • Fritt kassaflöde uppgick till 201 (-97)
  • Resultat per aktie var 2,76 (1,58) SEK
  • Refinansiering av skuldportföljen
  • Aitik i drift
  • Stort underhållsstopp i Rönnskär

 

Kontaktpersoner för information: 

Lennart Evrell, VD och koncernchef                 
Tel: (växel): +46 8 610 15 00           

Johan Fant, Ekonomi- och finansdirektör          
Tel: (växel): +46 8 610 15 00 

Frans Benson,  chef Investor Relations             
Tel:  +46 8 610 15 23

  

Se bifogat delårsrapporten i sin helhet

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar