Delårsrapport januari-juni 2013

Andra kvartalet 2013

 • Försäljningen minskade till 8 035 (10 363) MSEK, främst beroende på lägre priser
 • Rörelseresultat -59 (795) MSEK
  –        Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 370 (956) MSEK

  –        Planerade underhållsstopp påverkade rörelseresultatet med -305
  (-130) MSEK
 • Fritt kassaflöde -1 477 (79) MSEK
 • Resultat per aktie -0,37 (1,95) SEK

Sex månader 2013

 • Försäljningsintäkter 17 285 (20 684) MSEK
 • Rörelseresultat 636 (2 335) MSEK
  –        Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 1 121 (2 215) MSEK
 • Fritt kassaflöde -1 697 (967) MSEK
 • Resultat per aktie 1,49 (6,03) SEK

Kontaktpersoner för information:

Lennart Evrell, vd och koncernchef                              Tel: 08-610 15 00
Mikael Staffas, CFO                                                  Tel: 08-610 15 00
Frans Benson, Director Investor Relations                   Tel: 08-610 15 23

Se bifogat delårsrapporten i sin helhet

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar