Delårsrapport januari-september 2007

Svagare dollar och lägre produktion påverkade resultatet

Tredje kvartalet 2007
• Försäljningsintäkterna minskade till 8 166 (9 299) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 1 332 (2 095) MSEK.
• Periodens resultat blev 900 (1 541) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till 3,20 (5,32) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 592 (1 681) MSEK.
• Återköp av aktier för totalt cirka 1,4 miljarder SEK.


Nio månader 2007
• Försäljningsintäkterna steg till 25 913 (25 485) MSEK.
• Rörelseresultatet minskade till 4 838 (6 297) MSEK.
• Periodens resultat blev 3 423 (4 518) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till 11,96 (15,61) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 221 (5 063) MSEK.
• Utdelning, inlösen och återköp av aktier om totalt cirka 6,6 miljarder SEK.Kontaktpersoner för information:

Svante Nilsson, tf VD och koncernchef
Tel +46 8 610 15 27
svante.nilsson@boliden.com
Mobil +46 70 583 32 78
Eva Kaijser, SVP Investor Relations & Group Communications
Tel +46 8 610 15 60
eva.kaijser@boliden.com
Mobil +46 70 932 09 01
Carina Wång, tf Ekonomi- och finansdirektör
Tel +46 8 610 15 21
carina.wang@boliden.com
Mobil +46 70 539 72 23Se bifogat delårsrapporten i sin helhet.
www.boliden.com

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar