Finansiell information från Boliden under 2008

7 februari
Bokslutskommuniké 2007

8 maj
Delårsrapport januari-mars 2008
Årsstämma i Garpenberg

21 juli
Delårsrapport januari-juni 2008

28 oktober
Delårsrapport januari-september 2008

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar