Finska facket varslar Bolidens finska smältverk

Den finska fackföreningen Tjänstemannaunionen har varslat om strejk för tjänstemän vid de större företagen inom den finska teknologiindustrin. Konflikten rör ett nytt nationellt tvåårigt kollektivavtal och bland de berörda företagen finns Bolidens zinksmältverk Kokkola och kopparsmältverket Harjavalta.

-Vår bedömning är att produktionen vid de båda smältverken kommer att löpa normalt. Den personal som berörs är arbetsledare, laboratoriepersonal samt de som arbetar med ekonomi- och löneadministration. Vid en eventuell strejk kommer de berörda tjänstemännens uppgifter att skötas via specialarrangemang, säger Harri Natunen, tf direktör för Bolidens Affärsområde Smältverk.

Varslet innebär en strejk från och med den 22 oktober, klockan 11. Om parterna dessförinnan inte hittar en lösning kommer 137 tjänstemän vid Boliden Kokkola och 75 tjänstemän vid Boliden Harjavalta, anslutna till Tjänstemannaunionen, att beröras.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Harri Natunen, tf Direktör Affärsområde Smältverk, Boliden AB, tel +358 682 86000, +358 40 550 2700
Marcela Sylvander, Informationschef Boliden AB, tel 08 – 610 1559, 0733-244 551

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar