Förslag till styrelsesammansättning i Boliden

Förslag till styrelsesammansättning i Boliden Med anledning av affären mellan Boliden och Outokumpu har aktieägare i Boliden representerande cirka 30 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget informerat Boliden om att de, vid den extra bolagsstämman som ska hållas den 18 december 2003, gemensamt kommer att föreslå att: Satu Huber, Tapani Järvinen, Christoffer Taxell och Risto Virrankoski väljs till nya styrelseledamöter i Boliden, efterträdande Gun Berglund, Göran Collert, Sverker Martin-Löf och Kjell Nilsson. Som styrelseledamöter kvarstår de av den ordinarie bolagsstämman i maj 2003 valda styrelseledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Jan Johansson och Anders Sundström. Styrelsen i nya Boliden kommer sammanlagt att bestå av 11 ledamöter, vilket även inkluderar tre arbetstagarrepresentanter. Risto Virrankoski föreslås bli ordförande och Carl Bennet föreslås bli vice ordförande i styrelsen för nya Boliden. Besluten rörande förändringar i Bolidens styrelse skall avse tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma och skall ha verkan från slutförandet av transaktionen med Outokumpu, vilket beräknas ske vid slutet av 2003. En kallelse till den extra bolagsstämman, som kommer att hållas i Skellefteå den 18 december 2003, kommer att publiceras imorgon i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Västerbottens Folkbladet och Norra Västerbotten. Kallelsen kommer även att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Information om de föreslagna styrelseledamöterna: Satu Huber, 45 Magisterexamen i ekonomi Finansdirektör och chef för ekonomiavdelningen, finska finansdepartementet Styrelseledamot i Finnish Industry Ltd, Försvarsekonomiska planeringskommissionen, Garantiföreningen för finska kulturfonden samt styrelsesuppleant i Svenska Handelshögskolan i Finland Tapani Järvinen, 56 Licentiatexamen i teknologi Divisionschef för Outokumpu Technology och ledamot i koncernledningsgruppen i Outokumpu Oyj Ordförande i Finsk-Latinamerikanska handelskammaren Styrelseledamot i International Copper Association och Eurométaux Christoffer Taxell, 55 Juris kandidatexamen F d minister i finska regeringen Styrelseordförande i Finnair Abp och Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelseledamot i Stockmann Oyj Abp, Sampo plc, Raisio Yhtymä Oyj, Nordkalk Corporation och Hormos medical Corp Risto Virrankoski, 57 Kandidatexamen i ekonomi Vice koncernchef och vice verkställande direktör, Outokumpu Oyj Vice ordförande i koncernledningsgruppen i Outokumpu Oyj Styrelseledamot i VR Ltd (finska järnvägen) Foton finns på Bolidens hemsida: http://www.boliden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00140/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar