Låga metallhalter och svagare produktion påverkade Bolidens resultat

Bolidens försäljningsintäkter för det fjärde kvartalet var 10 194 (9 716) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 818 (991) MSEK, exklusive omvärdering av processlager. För helåret 2012 var försäljningsintäkterna 40 001 (40 323) MSEK och resultatet uppgick till 3 941 (5 008) MSEK, exklusive omvärdering av processlager.   

-   Vi är inne i en period med låga halter i Garpenberg och i Aitik samt med förändringar i malmmixen i Bolidenområdet. Till detta har vi i kvartalet också haft en del produktionsstörningar i Tara och lägre marginaler i smältverken. Till det positiva hör att våra expansionsprojekt går enligt plan och att kostnadsutvecklingen, trots säsongsmässigt högre nivåer i kvartalet, ser bra ut, sammanfattar Bolidens vd Lennart Evrell.

Tillväxten i den globala industriproduktionen ökade något under årets sista kvartal, det gäller framför allt de kinesiska, men även de amerikanska fordons- och byggindustrierna. Efterfrågan på zink och koppar har återhämtat sig från låga nivåer vid början av 2012 till att i slutet av året hamna strax under nivåerna för 2011.

-   Marknaden fortsätter att utvecklas med måttlig dramatik. Metallefterfrågan är relativt svag men det är också utbudet, och priserna på våra huvudprodukter har därför hållits uppe väl. Biprodukterna har däremot haft en sämre utveckling vilket avspeglat sig i smältverkens resultat. Vår försäljning av metaller till den europeiska industrin är fortsatt stabil, säger Bolidens vd Lennart Evrell.

Boliden har idag också lämnat 2012 års uppdatering av koncernens mineraltillgångar och mineralreserver. Resultaten visar på en stabil utveckling bland annat av mineraltillgångarna i Garpenberg och Bolidenområdet. Laver och Rockliden presenteras som nya antagna mineraltillgångar för 2012.

   

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcela Sylvander, Director Group Communications, Boliden AB, tel. +46 8 610 15 59
Frans Benson, Investor Relations, Boliden AB, tel. +46 8 610 15 23

     
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 4 800 medarbetare och en omsättning på cirka 40 miljarder kronor per år. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap och på Torontobörsen i Kanada.

www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar