Mikael Staffas ny VD och koncernchef

Mikael Staffas har utsetts till ny VD och koncernchef för Boliden. Han tillträder tjänsten den 1 juni 2018.

- Det känns mycket bra att kunna säkerställa kontinuitet i Boliden. Mikael känner företaget väl och har en djup förståelse för den strategiska inriktningen liksom betydelsen av kontinuerliga förbättringar av verksamheten för att säkerställa konkurrenskraft och värdeskapande, säger Anders Ullberg, styrelseordförande Boliden.

- Lika stolt som jag är över att ha varit en del av Bolidens utveckling under de senaste åren, lika mycket ser jag fram emot att leda den fortsätta utvecklingen av företaget. Dessförinnan är det av lika stor betydelse att bibehålla utvecklingstempot inom mitt nuvarande ansvarsområde, säger Mikael Staffas.

Mikael Staffas har varit anställd och medlem av koncernledningen i Boliden sedan 2011, först som CFO och sedan 2015 som direktör för affärsområde Gruvor. Dessförinnan har Mikael varit CFO vid Södra Skogsägarna samt partner på McKinsey & Co. Han är civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och har en magisterexamen i företagsekonomi från INSEAD i Frankrike.

Rekrytering av ny direktör för affärsområde Gruvor inleds omgående.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communication
tel: +46 70 453 65 88

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har drygt 5 500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.  

www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar