OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT

Detta material får inte publiceras, distribueras eller spridas i Amerikas Förenta Stater (inklusive dess territorier, delstat inom Amerikas Förenta Stater eller District of Columbia). Detta material utgör inget erbjudande om försäljning av värdepapper. Dessa värdepapper har inte registrerats enligt värdepapperslagen U.S. Securities Act av 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller försäljas i Amerikas Förenta Stater utan registrering eller befrielse från registreringskrav enligt Securities Act. Inget publikt erbjudande av värdepapperen kommer att förekomma i Amerikas Förenta Stater. Boliden AB offentliggjorde den 30 november 2004 att man avser att genomföra en riktad nyemission till institutionella investerare vilka inte tidigare är ägare i Boliden. Samtidigt offentliggjorde Outokumpu Oyj, huvudägare i Boliden, att de parallellt med erbjudandet från Boliden, avser att sälja upp till 37 miljoner aktier i Boliden till nya och befintliga institutionella investerare samt till allmänheten. Outokumpus erbjudande lämnas genom Outokumpu Zinc B.V., ett helägt dotterbolag till Outokumpu Oyj. Prospekt avseende Outokumpus erbjudande har registrerats av Finansinspektionen och tillhandahålls kostnadsfritt hos Alfred Berg Fondkommission AB, Birger Jarlsgatan 7, Stockholm, hos Nordea Corporate Finance, Regeringsgatan 45, Stockholm, samt vid Outokumpus huvudkontor med adress Riihitontuntie 7 B, Esbo, Finland och vid Bolidens huvudkontor med adress Klarabergs¬viadukten 90, Stockholm. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Nordea på telefon 08-678 04 80.

För ytterligare information angående Outokumpus erbjudande kontakta: Nordea, telefon: 08-678 0480 För ytterligare information vänligen kontakta: Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar