Positiv byggnadsdom för Bolidens Aitikgruva

Miljödomstolen meddelade idag att Boliden har fått tillstånd att påbörja byggnationen av expansionen av Aitikgruvan från dagens årsproduktion på 18 miljoner ton till 36 miljoner ton.

I byggnadsdomen förklarar miljödomstolen att den verksamhet Boliden sökt tillstånd till är tillåtlig. Domstolen ger också Boliden tillstånd att genast anlägga vissa vägar och att genomföra markberedningsarbeten för industriområden med mera.

Det var i oktober 2006 som Bolidens styrelse beslutade om investeringen på 5,2 miljarder kronor för en expansion av verksamheten vid koppargruvan Aitik utanför Gällivare. Förutom att ett nytt modernt anrikningsverk byggs med en fördubblad produktionskapacitet ger investeringen bland annat också:

• Förbättrad konkurrenskraft och kraftigt sänkt enhetskostnad (cash cost)
• Tredubbling av malmreserven från 200 till 600 miljoner ton
• Förlängd livslängd på gruvan från 2016 till 2025
• Ökad koppar-, guld- och silverproduktion samt ny produktion av molybden
• Förbättrad energi- och miljöprestanda
• Potential för ytterligare expansion i framtiden

Huvudförhandling om Bolidens ansökan hålls den 7-8 november. Efter den förhandlingen kommer miljödomstolen att fastställa villkor för utsläpp, buller och annan miljöpåverkan från den utökade verksamheten. Då kommer också beslut i frågan om ekonomisk säkerhet för efterbehandlingskostnader.För ytterligare information vänligen kontakta:

Svante Nilsson, tf VD och koncernchef Boliden AB, tel 08-610 1527, 070-583 3278
Eva Kaijser, Direktör Investor Relations och Group Communications Boliden AB, tel 08-610 1560, 0709-320 901

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar