Produktionsrapport för tredje kvartalet 2005: Stabil produktion under tredje kvartalet

Bolidens gruv- och smältverksproduktion var under tredje kvartalet 2005 stabil och i linje med planerade produktionsnivåer.

Produktsegment Koppar Produktionen av koppar i koncentrat från gruvan i Aitik var betydligt högre under tredje kvar-talet, jämfört med andra kvartalet 2005, men lägre jämfört med tredje kvartalet 2004. De in-gående halterna i den brutna malmen har successivt ökat under 2005. Produktionen av kopparkatoder vid smältverken i Rönnskär och Harjavalta var god under tredje kvartalet efter andra kvartalets planerade underhållsstopp. Vid Rönnskär processades en ökad andel elektronikskrot under tredje kvartalet vilket påverkade främst produktionen av guld positivt medan produktionen av bly blev lägre. Nickelsmältningen vid Harjavalta kunde också återupptas två veckor tidigare än beräknat efter det tillfälliga stoppet orsakat av brist på nickelkoncentrat. Produktsegment Zink Produktionen av zink i koncentrat från gruvorna i Bolidenområdet, Garpenberg och Tara var sammantaget högre under tredje kvartalet 2005, jämfört med såväl andra kvartalet i år som med tredje kvartalet 2004. Kvarnhaveriet i Tara under andra kvartalet 2005 åtgärdades plan-enligt och produktionen kunde återupptas fullt ut från mitten av juli månad. Zinksmältverken, Boliden Kokkola och Boliden Odda, hade sammantaget en jämn och stabil produktion under tredje kvartalet 2005. Produktionen var i nivå med andra kvartalet i år och motsvarande kvartal 2004. Bolidens delårsrapport för januari-september 2005 lämnas den 25 oktober 2005. Bilaga 1. Metallproduktion, valutakurser och metallpriser för tredje kvartalet 2005

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar