Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2017

Fjärde kvartalet 2017

 • Försäljningsintäkter 13 619 (12 137) MSEK
 • Rörelseresultat 3 091 (2 353) MSEK
 • Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 2 912 (2 106) MSEK
 • Fritt kassaflöde 2 382 (1 692) MSEK
 • Resultat per aktie 8,22 (6,68) SEK

Hög produktion, bra priser

 • Hög anrikning och höga halter i Gruvor.
 • Stabil produktion i Smältverk.
 • Nettoskuldsättningsgraden minskade under kvartalet från 19 procent till 11 procent.
 • Styrelsebeslut i februari 2018 om expansionsinvesteringar i Kevitsa och Harjavalta. 
 • Styrelsen föreslår en utbetalning till aktieägarna om 14,00 SEK per aktie genom:
  • en ordinarie utdelning på 8,25 (5,25) SEK per aktie.
  • en extra utbetalning på 5,75 SEK per aktie genom automatiskt inlösenförfarande
   

   
Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens onsdagen den 14 februari kl. 09:30 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.

 
Kontaktpersoner för information:

Lennart Evrell, VD och koncernchef
Tel: 08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör               
Tel: 08-610 15 00

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Director Group Communications försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018, klockan 07:45 CET.

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar