Rapport för tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016

  • Försäljningsintäkter 9 733 (9 764) MSEK
  • Rörelseresultat 1 529 (880) MSEK
  • Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 1 318 (1 055) MSEK
  • Fritt kassaflöde 91 (953) MSEK
  • Resultat per aktie 4,15 (2,36) SEK

Starkt kvartal för Gruvor

  • Förbättrade metallpriser påverkade resultatet positivt.
  • Hög produktion i Gruvor.
  • Zinksmältverken påverkades av produktions- och processtörningar.
  • Fritt kassaflöde påverkades negativt av höga lager och uppgick till 91 (953) MSEK.
  • Nettoskuldsättningsgraden minskade under kvartalet från 43 procent till 40 procent.

Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens torsdagen den 20 oktober kl 09:30 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.

Kontaktpersoner för information:
Lennart Evrell, VD och koncernchef Tel: 08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör Tel: 08-610 15 00
Sophie Arnius, Chef Investor Relations Tel: 08-610 15 23
070-590 80 72

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom chefen för Investor Relations försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016, klockan 07:45 CET.

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar