Rapport om betalningar till myndigheter 2017

Boliden offentliggör idag rapport om betalningar till myndigheter i enlighet med Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter. Rapporten omfattar betalningar till myndigheter i Sverige, Finland samt Irland under 2017 för verksamhet inom utvinningsindustri.
   

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08.30 CET.
   

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070- 453 65 88

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com