Bonava köper mark för 550 bostäder i Göteborg

Bonava har avtalat om förvärv av tre fastigheter till ett pris av ca 477 MSEK. Säljare är Platzer Fastigheter och affären genomförs genom bolagsförvärv. Fastigheterna ligger i Södra Änggården i sydvästra Göteborg, ett område där Bonava kommer uppföra ca 550 bostäder. Totalt kommer 2000 nya bostäder att byggas i området.  

Södra Änggården är utpekat som ett prioriterat utvecklingsområde i Göteborg med ett attraktivt läge söder om Göteborgs Centrum. Området ligger nära skolor, affärer och kollektivtrafik med goda kommunikationer till centrala Göteborg.

- Förvärvet ligger i linje med vår strategi att öka vår marknadsandel i Göteborg. Södra Änggården är ett attraktivt utvecklingsområde som vi kan vara med och utveckla till en levande plats där människor kommer kunna trivas och leva sina liv, säger Joachim Hallengren, VD och koncernchef på Bonava.

Förvärvet genomförs i tre bolagsaffärer. Bonava tillträder aktierna i respektive förvärvat bolag när detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov erhållits, vilket beräknas ske etappvis från Q1 2019. Första byggstart planeras till 2019 och en första inflyttning under Q1 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava:s presstelefon

ir@bonava.com

Tel: +46 709 556 654

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Bonava har 1 600 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 13,5 miljarder kronor 2016. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7:e juli 2017 16.00 CET.

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,5 miljarder kronor år 2017. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar