Bonava köper mark och skapar område med 450 bostäder i Täby

Bonava har avtalat om förvärv av åtta fastigheter från Pentavägsfastigheter i Täby AB till ett pris av ca 236 MSEK. Fastigheterna ligger i Pentavägens industriområde i Roslags-Näsby, ett område där Bonava kommer driva detaljplan för att uppföra ca 450 bostäder.

Pentavägens industriområde är utpekat som ett prioriterat utvecklingsområde i Täby med ett attraktivt läge söder om Täby Centrum. Området ligger nära skolor, affärer och kollektivtrafik med goda kommunikationer till centrala Stockholm.

– Det är glädjande att vi utökar vår projekt- och byggrättsportfölj i ett bra bostadsläge i Täby. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att utveckla levande platser och områden där människor trivs och lever sina liv, säger Joachim Hallengren, VD och koncernchef på Bonava.

Bonava tillträder fastigheten när Täby kommun fattat beslut om att starta detaljplanearbetet, vilket beräknas ske 2018. Det första spadtaget beräknas kunna tas 2021, och en första inflyttning beräknas från och med slutet av 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava:s presstelefon: 0709 556 654, E-post: ir@bonava.com


Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1 400 anställda med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Sankt Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 13 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016. 12.00 CET.

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,5 miljarder kronor år 2017. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar