Bonava köper ytterligare mark i Bergen

Bonava har avtalat om förvärv av mark i Minde, Bergen från FAV-Gruppen till ett pris av 257 MSEK. Marken ligger i direkt anslutning till Bergensmeieriet som Bonava köpte 2017. Området planeras att stå klart 2027 och då omfatta 350 lägenheter.

- Det här köpet av mark ligger i linje med att ytterligare öka vår närvaro i Bergen. Området kring Minde är attraktivt och där kan vi nu spela en betydande roll av den fortsätta utvecklingen. Projektet kommer att visa tydligt på vår vision att utveckla hem och levande områden där människor lever sina liv, säger Joachim Hallengren, VD och koncernchef, Bonava. 

Grannskapet är beläget endast fem minuter från Bergens centrum, med goda förbindelser via kollektivtrafiken. I närheten finns både skolor, affärer och grönområde.

Bonava kommer att få tillgång till marken i två steg. Första steget beräknas ske vid andra kvartalet 2018 och den andra delen beräknas Bonava få tillgång till i andra kvartalet 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava:s presstelefon

ir@bonava.com

Tel: +46 709 556 654

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,5 miljarder kronor år 2017. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl. 17.15 CET. 

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,5 miljarder kronor år 2017. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar