Bygglov klart för 164 hyreslägenheter i Linköping

Bonava meddelade den 20 april 2018 om en försäljning av ett hyresrättsprojekt i Linköping, Södra Ekkällan till Bantorget Hyresbostäder som var villkorat av ett godkänt bygglov.

Affären omfattade 164 hyreslägenheter fördelade på fyra hus och med ett försäljningspris om cirka 311 Mkr.  

Bonava kan nu meddela att bygglovet vunnit laga kraft. Affären beräknas resultatavräknas från och med Q1 2020. 

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava:s presstelefon

ir@bonava.com

Tel: +46 709 556 654

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,5 miljarder kronor år 2017. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,5 miljarder kronor år 2017. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar