Nytt antal röster i Bonava AB efter omvandling

Antalet aktier och röster i Bonava AB har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 28 947 A-aktier till sammanlagt 28 947 B-aktier.

Enligt Bonavas bolagsordning har ägare till A-aktier rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under december månad har på aktieägares begäran sammanlagt 28 947 A-aktier omvandlats till sammanlagt 28 947 B-aktier.

Efter omvandlingarna fanns, per den 28 februari, den sista handelsdagen i månaden, totalt 108 435 822 registrerade aktier i Bonava AB. Av dessa är 13 130 033 A-aktier och 95 305 789 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 226 606 119 baserat på antalet registrerade aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava:s presstelefon

ir@bonava.com

Tel: +46 709 556 654


Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Bonava har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,5 miljarder kronor 2017. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.
  
För mer information om oss: bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
28 februari 2018 kl. 15:00.

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,5 miljarder kronor år 2017. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.