Starkt resultat och höjd utdelning

1 oktober–31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 055 (6 584) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 820 (985) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 45 (197) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,5 (15,0) procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 759 (918) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 650 (717) MSEK
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till 1 080 (1 428) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 6,03 (6,61) SEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,6 (14,6) procent
 • Antalet startade bostäder uppgick för perioden till 2 603 (2 682)
 • Antalet sålda bostäder uppgick för perioden till 2 496 (2 717)
 • Antalet resultatavräknade bostäder uppgick till 2 412 (2 291)

1 januari – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 479 (13 492) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 946 (1 562) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 492 (188) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 (11,6) procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 721 (1 283) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 402 (1 004) MSEK
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till -26 (536) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 12,99 (9,26) SEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,6 (14,6) procent
 • Antalet startade bostäder uppgick för perioden till 6 702 (5 832)
 • Antalet sålda bostäder uppgick för perioden till 5 702 (6 233)
 • Antalet resultatavräknade bostäder uppgick till 5 464 (4 778)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,20 (3,80) SEK per aktie

Inbjudan till analytiker- och medieträff

Plats: Bonavas huvudkontor på Lindhagensgatan 72, Stockholm.

Tid: 2 februari, 10.00–11.00. Registrering och kaffe från 09.30.

Program: Joachim Hallengren, VD och Ann-Sofi Danielsson, CFO, presenterar bokslutskommunikén och presentationen avslutas med en frågestund.

Anmälan: Skickas till ir@bonava.com eller via telefon 0737 739 845.

För att delta på telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av följande telefonnummer: SE: +46 851 999 355, DE: +49 211 971 900 86,UK: +44 203 194 05 50, 
US: +18 552 692 605

Det går även att följa presentationen live på bonava.com/investor-relations. Presentationsmaterial kommer att kunna laddas ned från hemsidan och det kommer att kunna gå att titta på en repris av presentationen i efterhand

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Rasmus Blomqvist, Investor Relations
rasmus.blomqvist@bonava.com
Tel: 0737 739 845

E-post: ir@bonava.com


Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1 600 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 13,5 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 07.30 CET.

Taggar:

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 000 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,5 miljarder kronor år 2017. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera