Bokslutskommuniké januari – december 2012

“Tack vare en positiv utveckling av rörelsekapitalet blev kassaflödet starkt under det fjärde kvartalet” kommenterar Bongs VD och koncernchef Anders Davidsson. ”Redan påbörjade strukturprogram löper enligt plan och hjälper oss successivt att sänka kostnadsnivån. I tillägg till dessa program vidtar vi nu ytterligare åtgärder för att bibehålla vår långsiktiga konkurrenskraft och återställa lönsamheten till en tillfredsställande nivå.”

October – december 2012                                                              

 • Nettoomsättning 762 MSEK (850)   
 • Propac-försäljning 151 MSEK (150)  
 • Rörelseresultat -22 MSEK (-17)
 • Resultat efter skatt -44 MSEK (-24)
 • Kassaflöde efter investeringar 53 MSEK (67)
 • Resultat per aktie -2,54 SEK (-1,41)

Januari – december 2012

 • Nettoomsättning 2 946 MSEK (3 203)
 • Propac-försäljning 486 MSEK (507)  
 • Rörelseresultat 16 MSEK (40)
 • Resultat efter skatt -54 MSEK (-16)
 • Kassaflöde efter investeringar -37 MSEK (137)
 • Resultat per aktie -3,15 SEK (-1,04)

Presentation av rapporten
Rapporten presenteras i en telefonkonferens den 14 februari klockan 10.00. Telefonnumret till konferensen är +46 (0) 8 5052 0110. Bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på vår hemsida bong.com samtidigt som denna rapport publiceras

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet ProPac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 2 200 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknaderna i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB.
Tfn (växel) 040-17 60 00, (direkt) 040-17 60 05, (mobil) 070-545 70 80.

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar