Bongs största ägare, Stephane Hamelin, blir ny styrelseordförande.

Sedan samgåendet mellan Bong och Hamelins kuvertdivision 2010 har Stephane Hamelin med sin långa, operativa erfarenhet kommit att spela en alltmer betydelsefull roll i Bongs styrelse. Hamelin är också den största ägaren i Bong med 24,8 procent av kapital och röster.

De större ägarna i Bong anser det därför vara en naturlig förstärkning att Stephane Hamelin vid Årsstämman tar över som styrelseordförande i bolaget samtidigt som nuvarande ordförande, Mikael Ekdahl, fortsätter som ordinarie ledamot i styrelsen.

Malmö 15 april 2013

Eventuella frågor hänvisas till Mikael Ekdahl, tel 0709-777 203.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 2 200 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknaderna i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap).

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar