Delårsrapport– januari-juni 2013

En betydande tillförsel av eget kapital samt ny långsiktig finansiering har säkrats, vilket kommer att ge bolaget en stabil plattform för fortsatt förbättringsarbete och utveckling” kommenterar Bongs VD och koncernchef Anders Davidsson. ”Redan aviserade besparingsprogram löper enligt plan och förväntas ge en tydlig positiv effekt från och med fjärde kvartalet 2013.”

April – juni 2013

 • Nettoomsättning 628 MSEK (712)
 • Propacförsäljning 100 MSEK (108)
 • Rörelseresultat -20 MSEK (-19)
 • Resultat efter skatt -28 MSEK (-27)
 • Kassaflöde efter investeringar -70 MSEK (-3)
 • Resultat per aktie -1,62 SEK (-1,58)
 • Betydande förstärkning av bolagets finansiella ställning efter föreslagna aktieemissioner – beslut på extrastämma den 17 juli
 • Ny långsiktig bankfinansiering säkrad på bättre villkor än tidigare

Januari–juni 2013

 • Nettoomsättning 1 305 MSEK (1 528)
 • Propacförsäljning 205 MSEK (228)
 • Rörelseresultat -67 MSEK (11) inklusive engångskostnad för strukturprogram om -60 MSEK (-40)
 • Resultat efter skatt -76 MSEK (-18)
 • Kassaflöde efter investeringar -86 MSEK (-23)
 • Resultat per aktie -4,33 (-1,00)

Presentation av rapporten
Rapporten presenteras i en telefonkonferens den 12 juli klockan 13.00. Telefonnumret till konferensen är +46 (0)8 5052 0110. Bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på vår hemsida bong.com den 12 juli i samband med att denna rapport publiceras.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 2 100 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknaderna i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB.
Tfn (växel) 040-17 60 00, (direkt) 040-17 60 05, (mobil) 070-545 70 80.

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar