Delårsrapport januari-juni 2011

“Samgåendet med Hamelin går enligt plan och ett nytt starkare Bong tar form. Arbetet med att realisera synergier har kommit långt och fortsätter med oförminskad styrka” säger Bongs VD och Koncernchef Anders Davidsson. ”Samtidigt är volymutvecklingen på kuvertmarknaden svagare än väntat. I kombination med fortsatta prishöjningar på obestruket finpapper och andra råmaterial sätter detta press på resultatet. Vi jobbar hårt på att föra vidare prisökningarna och att ytterligare förstärka våra kostnadsprogram.”

april-juni 2011
• Nettoomsättning 747 MSEK (468)
• ProPac-försäljning 118 MSEK (84)
• Rörelseresultat 16 MSEK (11)
• Resultat efter skatt -2 MSEK (2)
• Kassaflöde efter investeringar 37 MSEK (-32)
• Resultat per aktie: -0,09 (0,08)

januari-juni 2011
• Nettoomsättning 1602 MSEK (970)
• ProPac-försäljning 236 MSEK (161)
• Rörelseresultat 42 MSEK (24)
• Resultat efter skatt 7 MSEK (6)
• Kassaflöde efter investeringar 67 MSEK (-19)
• Resultat per aktie: 0,40 (0,40)

För ytterligare information kontakta Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB.
Tfn (växel) 040-17 60 00, (direkt) 040-17 60 05, (mobil) 070-545 70 80.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet ProPac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3,5 miljarder kronor och har ca 2 500 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner, framför allt i norra Europa, och
koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap).

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar