Förnyelse av DuPont™ Tyvek®-avtal mellan Bong och DuPont - kommer att fortsätta att öka Bongs försäljning av förpackningar

Det exklusiva avtalet mellan Bong och DuPont för tillverkning, marknadsföring och försäljning av Tyvek®kuvert, påsar och postförsändelser i Västeuropa har förnyats för att gälla i ytterligare tre år. Detta som följd av resultaten av det ursprungliga avtalet som först upprättades mellan Bong och DuPont de Nemours (Luxemburg) under 2009.

Bongs försäljning av de Tyvek®produkter, som omfattas av denna överenskommelse, har vuxit snabbt under de senaste åren och ligger nu på en nivå om cirka 80 miljoner kronor per år.

Tyvek® är ett spunnet polyetylen som utvecklas och tillverkas av DuPont. Det är lätt, tunt och smidig, och samtidigt extremt tufft och tåligt. Tyvek® är, till exempel, rivtåligt och vattenavvisande och därför mycket väl lämpat som material för skyddande kuvert och postförsändelser. Dessa egenskaper försäkrar att produkter och handlingar anländer i ursprungligt skick, och är en stor fördel för alla e-handelsföretag, eller företag i behov av ett säkert post- eller förpackningsemballage för känsliga dokument och produkter.

Bong kommer i enlighet med avtalet att fortsätta köpa Tyvek®materialet från DuPonts fabrik i Luxemburg och konvertera det till färdiga produkter vid sin produktions­anläggning i Luxemburg. Bong kommer även att fortsätta marknadsföra och sälja Tyvek®kuvert och postförsändelser som en del av sitt ProPacsortiment, och även som en del av erbjudandet inom Bong Security Solutions som ingår i Bongs förpacknings­division; Bong Packaging Solutions.

Det förnyade Tyvek®avtalet väntas fortsätta att bidra positivt till Bongs resultat, och Bong ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med DuPont inom ramen av detta avtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB.
Tfn (växel) +46 (0) 44 20 70 00, (direkt) +46 (0) 44 20 70 80, (mobil) +46 (0) 70 545 70 80.
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 2 200 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknaderna i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap).

Taggar:

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar