Offentliggörandet av Q1:12 tidigareläggs till den 15 maj 2012 på grund av helg.

För att ge bättre service till marknaden har Bong AB (publ) beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten avseende första kvartalet 2012 till eftermiddagen den 15 maj (tidigare den 16 maj). Ändringen möjliggör för marknadens aktörer att tillgodogöra sig rapportens innehåll i god tid före Kristi Himmelfärdshelgen. En telefonkonferens med anledning av rapporten kommer att hållas onsdagen den 16 maj klockan 08.30. För ytterligare information se bolagets hemsida.

Ordinarie årsstämma äger rum onsdag den 16 maj kl 14.00 i enlighet med tidigare information.

 

 

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar