Pressmeddelande

Bong i internationell allians

Sex ledande kuvert- och förpackningsföretag från olika delar av världen har bildat en strategisk allians, International Envelope Coalition, i syfte att förbättra produkt- och serviceerbjudandet till globala kunder. De sex företagen är Tension Envelope Corporation, Bong Ljungdahl AB, Groupe SAS Hamelin, Vigamil S.A.C.e.I, King Corporation och E.S. Wigg & Son.

Alliansen har tillsammans över 30 tillverkningsenheter och täcker fem kontinenter: Nord- och Sydamerika, Europa, Asien och Australien.

• Tension är ett ledande kuvert- och förpackningsföretag i USA med dotterbolag i Kina, Taiwan och Malaysia
• Bong är ett ledande kuvert- och förpackningsföretag i Norden med dotterbolag i bland annat Storbritannien, Tyskland, Belgien och Ryssland
• Hamelin är ett ledande kuvertföretag i Frankrike med dotterbolag i Storbritannien, Tyskland och Spanien
• Vigamil är ett ledande kuvertföretag i Sydamerika
• King är ett ledande kuvertföretag i Japan
• E.S. Wigg & Son är ett ledande kuvertföretag i Australien

Kunder över hela världen kommer nu att få tillgång till de sex företagens unika produkter och servicenätverk genom International Envelope Coalition, som möter internationella kunders ökade efterfrågan att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt lösa sina kuvert- och förpackningsbehov.

International Envelope Coalition ger kunderna följande fördelar:

• Erbjuder ett komplett sortiment av kuvert- och förpackningslösningar över hela världen
• Fungerar som en leverantör av kuvert- och förpackningsbehov oavsett var i världen kundens behov uppstår
• Ger tillgång till den samlade kompetensen hos de sex ingående företagen samt deras exklusiva rättigheter till vissa tillverkningsprocesser och produktmässiga innovationer

Var och en av alliansens företag har en unik profil och kompletterar varandra geografiskt. Företagen kommer att arbeta gemensamt på produktutveckling och på att förbättra produktionsteknologi och operationell effektivitet.


Bildandet av International Envelope Coalition kommer att ge oöverträffade möjligheter för internationella kuvert- och förpackningskunder att få tillgång till ett vidsträckt nätverk av tillverknings-, försäljnings- och serviceenheter, dels för att förstärka och förenkla kundernas egna affärer, dels för att underlätta försörjningen av kundernas egna kunder över hela världen.

Om Tension
Tension Envelope Corporation grundades 1886 i Kansas City, Missouri. Tension säljer kuvert och förpackningar samt förpackningssystem till företag över hela USA där man har sju tillverkningsenheter och mer än 1000 anställda. Tension har också tillverkningsenheter i Kina, Malaysia och Taiwan.

Om Bong
Bong grundades 1737 i Sverige och är idag ett av Europas ledande kuvert- och förpackningsföretag och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Koncernen omsätter ca 2 miljarder kronor, har ca 1200 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien, Belgien, Holland, Tyskland, Polen och Ryssland. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska börs Stockholm.

Om Hamelin
Groupe Hamelin är Europas ledande tillverkare av skrivböcker och anteckningsblock, arkiveringsprodukter, kuvert och skrivbordslampor med en total omsättning på omkring 800 miljoner Euro. Koncernen har ca 4000 anställda, huvudsakligen i Europa men också i USA, Sydamerika, Australien och Asien. Groupe Hamelins produkter sälj under varumärkena Canson, Oxford, Bantex och Elba.

Om Vigamil
Vigamil grundades 1940 i Santiago, Chile. Vigamil har under lång tid varit marknadsledare i Chile och startade 1998 även verksamhet i Peru. Vigamil har två fabriker i Chile och en i Peru med sammanlagt drygt 250 anställda.

Om King
King grundades 1932 i Nagoya, Japan och har idag omkring 500 anställda i 3 tillverkningsenheter och 14 säljkontor i Japan. King tillverkar och säljer ett brett sortiment av pappersbaserade produkter (kuvert, visitkort, kalendrar etc.) till kontorsvaruhandeln och tryckerier över hela Japan.

Om Wigg & Son
Wigg & Son grundades 1849 och leds idag av den sjätte generationen efter grundaren Edgar Smith Wigg. Wigg & Son är ett av de ledande kuvertföretagen i Australien med flera nya innovativa produkter för olika användningsområden, till exempel direktreklam, postorder, bank och försäkring etc. Wigg & Son har expanderat från sin ursprungliga tillverkningsenhet i Adelaide genom att etablera försäljningskontor i Melbourne, Sydney och Brisbane.


Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB.
Tfn (växel) 044 20 70 00, (direkt) 044 20 70 80, (mobil) 070 545 70 80.

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar