Bauwensförvärvet genomfört

Bauwensförvärvet genomfört Bongs förvärv av Wolf-Bauwens/Reinhart Schmidt-gruppen genomfördes som planerat den 1 mars. Parterna undertecknade de slutliga avtalen i Zug i Schweiz. Bauwensgruppen är därmed en del av Bongkoncernen och kommer som tidigare meddelats att konsolideras med effekt från 1 januari 2000. Integrationsarbetet påbörjas omedelbart. Genom förvärvet skapas Europas ledande kuverttillverkare med en omsättning om ca 2,5 miljarder SEK och ca 1.800 anställda. Den nya koncernen ges, utifrån en klart ledande nordeuropeisk position, intressanta möjligheter till fortsatt expansion och aktivt deltagande i den strukturförändring som inletts och förväntas öka inom europeisk kuvertindustri. I samband med förvärvet av Bauwensgruppen erhöll Bong en option att förvärva 39% av kuvertföretaget EEC i Belgien. Diskussioner pågår med övriga aktieägare i EEC, som efter offentliggörande av förvärvet påstått sig ha en förköpsrätt till aktierna. Detta förhållande utreds för närvarande. Kristianstad den 2 mars 2000 Bong Ljungdahl AB Lennart Pihl För mer information, kontakta Lennart Pihl, VD, Bong Ljungdahl +46 44 20 70 50, mobil +46 70 594 68 66 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00560/bit0002.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Prenumerera

Dokument & länkar