Bong Ljungdahls försäljning av etikettverksamheten genomförd

Bong Ljungdahls försäljning av etikettverksamheten genomförd Sedan köparen erhållit erforderligt förvärvstillstånd från norsk myndighet har Bong Ljungdahls försäljning av etikettverksamheten, Nova Print A/S, nu fullföljts med effekt från och med den 1 januari 1998. Avyttringen är ett led i den tidigare aviserade koncentrationen på kuvertrörelsen och medfor en ej skattepliktig realisationsvinst om ca 7 MSEK, vilket motsvarar en vinst per aktie efter skatt om ca 1:- SEK. Transaktionen innebär vidare att Bong Ljungdahls räntebärande nettolåneskuld minskar med ca 85 MSEK. Nova Print är Nordens ledande tillverkare av våtlimsetiketter för bl.a. bryggeri-och dryckesindustrin. Gruppen har ca 190 anställda och omsätter på årsbasis ca 200 MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick för det avkortade verksamhets- året maj-december 1997 till 0.4 MSEK. Köpare är ett norskt bolag, i vilket bl.a. nuvarande ledning i Nova Print ingår. Bong Ljungdahl är en av Europas största tiliverkare av kuvert. Vi tillverkar årligen mer än 5 miljarder kuvert i produktionsanläggningar i Sverige, Norge, Danmark, Belgien och Polen. Kristianstad den 17 april 1998 BONG LJUNGDAHL AB För ytterligare information, kontakta Lennart Pihl VD och koncernchef Bong Ljungdahl tfn. 044-20 70 00 eller 044-20 70 50, BONG LJUNGDAHL AB Uddevägen 3, Box 516, 291 25 291 25 Kristianstad Tel 044-20 70 00 Fax 044-20 70 91 Publikt bolag (publ.) Org. Nr. 556034-I579 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/17/19990908BIT00310/bit0001.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Prenumerera

Dokument & länkar