Bong säljer Pärmrörelsen

Bong säljer Pärmrörelsen Som ett sista led i Bongs koncentration på kärnverksamheten, d.v.s. tillverkning och försäljning av kuvert, har avtal slutits om att per den 1 januari 2002 sälja Pärmrörelsen. Köpare är ett bolag kontrollerat av Per Fransson, tidigare affärsområdeschef och vice VD i Bong. Pärmverksamheten har på senare år haft lönsamhetsproblem och genererar förlust för verksamhetsåret 2001. Köpeskillingen motsvarar i stort Bongs bokförda värden och försäljningen får därför endast marginell resultateffekt. Pärmrörelsen omsätter ca 55 MSEK och har ca 70 anställda, varav ca 60 i Polen och 10 i Sverige. Med hänsyn till köparens anknytning till Bong är transaktionen villkorad av bolagsstämmans godkännande. Ägare som representerar mer än 63% av totala ägandet har förklarat sig positiva till försäljningen. Kristianstad 2001-12-20 Bong Ljungdahl AB (publ.) Lennart Pihl Koncernchef och VD Ytterligare upplysningar lämnas av Lennart Pihl, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn.) 044-20 70 50, (mobil) 070-594 68 66 Bong är ett snabbt växande internationellt kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor, har ca 1800 anställda och har en årlig tillverkningskapacitet om ca 16 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Polen och Estland. Bong har de senaste åren tagit en aktiv del i en pågående strukturomvandling inom europeisk kuvertindustri och ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01290/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01290/bit0002.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar