Delårsrapport januari - september 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2003 · NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 1 448 MSEK (1 610) · RESULTAT EFTER SKATT UPPGICK TILL -78 MSEK (-19 ) · RESULTAT PER AKTIE UPPGICK TILL -5,96 SEK (-1,88 ) · RESULTAT EFTER FINANSNETTO FÖR KVARTAL 3 BLEV -20 MSEK (-28) · KASSAFLÖDET UPPGICK TILL 27 MSEK ¹) (138 ) · YTTERLIGARE BESPARINGSÅTGÄRDER VIDTAS · ANDERS DAVIDSSON NY VD OCH KONCERNCHEF FR.O.M. 1 JANUARI 2004 MSEK Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 2003 2002 2003 2002 Nettoomsättning 445 487 1 448 1 610 Rörelseresultat -10 -14 -31 10 Resultat efter finansnetto -20 -28 -66 -36 Kassaflöde efter investeringsverksamhet ¹) 23 29 ¹) 27 138 ¹) Exklusive effekt av avveckling av factoringfinansiering om 54 MSEK i kvartal 3 resp. 45 MSEK i kvartal 1-3. Ytterligare upplysningar lämnas av Lennart Pihl, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn (växel) 044 20 70 00, (direkt) 044 20 70 50, (mobil) 070 594 68 66. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00620/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00620/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar