Pressmeddelande

Bong Ljungdahl AB Styrelsen i Bong Ljungdahl AB har vid sammanträde idag beslulat att föreslå bolagsstämman att bolaget skall uppta ett konvertibelt förlagslån om högst 35.000.000 kronor riktat till koncernens anställda i Sverige. Lånet som, med en ränta om STIBOR minus 1 ,2%, skall löpa i fyra år skall ge rätt att konvertera till aktier i bolaget fr.o.m. den 30 juni 2000 med en konverteringskurs om 125% av den genomsnittliga kursen under perioden 20 maj-4 juni 1998. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang för personalen ser styrelsen som ett steg i arbetet för att höja och vidareutveckla intresset för bolagets verksamhet. Förbättrad resultatutveckling och samhörighetskänsla med bolaget hos medarbetarna är ett gemensamt intresse för såväl bolagets aktieägare som de anställda. Kristianstad 1998-04-24 Bong Ljungdahl AB Lennart Pihl För ytterligare information, ring Lennart Pihl, VD, tfn. 044-20 70 50. BONG LJUNGDAHL AB Uddevägen 8, Box 516, 291 25 Kristianstad Tel 044-20 70 00. Fax 044-20 70 91 Publikt bolag (publ.) Org. nr. 556034-1579 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/24/19990908BIT00330/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/04/24/19990908BIT00330/bit0002.doc

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Prenumerera

Dokument & länkar