Tidigare start för Bongs direktdistribution av Tyvek (R) kuvert

PatrikPatrikTidigare start för Bongs direktdistribution av Tyvek kuvert Den 28 september lämnades information att Bong avsåg att upphöra med säljsamarbetet genom Eurotrade Ltd. vad avser Tyvek kuvert och i stället bearbeta marknaden direkt från och med den 1 april 2002. Överenskommelse har nu träffats om att förkorta övergångstiden och Bong påbörjar direktförsäljningen redan den 2 januari 2002. Bong äger 50% av aktierna i Eurotrade. Enligt avtal som undertecknades i går säljer Bong den 2 januari 2002 sina aktier i Eurotrade till Curtis-gruppen, som idag äger de övriga 50% av aktierna. Bill Callcut, som för närvarande är VD i Eurotrade, kommer samma dag att utses till Sälj- och Marknadschef för Bongs Tyvek kuvertprogram. Tyvek-kuvert tillverkas av Tyvek, ett lätt, rivsäkert, superstarkt material, och ingår i Bongs ProPac-sortiment med skyddande förpackningar. Kristianstad 2001-12-13 Bong Ljungdahl AB (publ.) Lennart Pihl Koncernchef och VD Ytterligare upplysningar lämnas av Lennart Pihl, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn.) 044-20 70 00, (mobil) 070-594 68 66 Bong är ett snabbt växande internationellt kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor, har ca 1800 anställda och har en årlig tillverkningskapacitet om ca 16 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Polen och Estland. Bong har de senaste åren tagit en aktiv del i en pågående strukturomvandling inom europeisk kuvertindustri och ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00830/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00830/bit0003.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar