Senaste villapanelen visar: Kärnkraft, ja tack!

PRESSMEDDELANDE Senaste villapanelen visar: Kärnkraft, ja tack! Kärnkraft blir ett alltmer accepterat alternativ bland Sveriges villaägare, vilket kan bero på vårens intensiva debatt om kärnkraftens vara eller icke vara. 37 procent av villaägarna anser nu att kärnkraft är framtidens energikälla, jämfört med endast 31 procent förra året. Den största attitydförändringen har skett hos kvinnor. Det visar villapanelen där 5 164 villaägare i Sverige har svarat på frågor om miljö och uppvärmningssätt. På ungefär ett halvår har antalet villaägare som är positiva till kärnkraft ökat med sex procentenheter. Den snabba attitydförändringen kan bero på de borgliga partiernas snabba vändning i frågan i början av 2009. I mars lade alliansregeringen en proposition som öppnar för att gamla kärnreaktorer ska kunna ersättas mot nya. - Naturligtvis har den intensiva kärnkraftsdebatten under våren påverkat även villaägarna. Jag tror att dagens villaägare har ändrat uppfattning i kärnkraftsfrågan – idag ser man snarare kärnkraft som vilken energikälla som helst, säger Björn Vingård, chefredaktör för tidningen Vi i Villa. Kvinnorna har ändrat sig om kärnkraften som energikälla I en jämförelse mellan villapanelen 2008 och 2009 ser man en kraftig ökning bland antalet kvinnor som är positiva till kärnkraft. Men det är fortfarande flest män som tror på kärnkraft som framtidens energikälla. Hälften (53 procent) av männen tycker att kärnkraft är en bra idé, jämfört med 29 procent av kvinnorna. Kön 2008 2009 Män 49% 53% Kvinnor 21% 29% Mer kärnkraft i söder – mindre i norr Mest positiva när det gäller kärnkraft är skåningarna, där svarar nästan hälften att de tror på kärnkraft som framtidens energikälla. Minst positiva är norrlänningarna, och framförallt i Västerbotten där endast 20 procent föredrar kärnkraft. - Anledningen till de stora regionala skillnaderna kan vara att skåningarna har både Oskarshamn och Barsebäck. Skåningarna har helt enkelt vant sig vid att ha kärnkraft så nära inpå. I Norrland är det däremot vanligare med vattenkraft, just på grund av att de har de förutsättningarna, säger Björn Vingård. Om undersökningen Totalt har 5 164 villaboende i hela Sverige från 20 år och uppåt besvarat undersökningen. Fler siffror hittar du i rapporten som finns att hämta på www.viivilla.se, se Press. Resultaten kan användas fritt om källan tidningen Vi i Villa anges. För mer information kontakta: Björn Vingård, chefredaktör tidningen Vi i Villa Tfn: 08-731 29 33, 0709-15 08 68 E-post: bvi@brm.se Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport om olika aspekter i villalivet och initiativtagare är Vi i Villa, Sveriges största tidning med en räckvidd på 2 300 000 läsare. Björn Vingård är chefredaktör och tidningen utkommer tio gånger per år till samtliga villahushåll i Sverige. Den gedigna kunskapen om och kontaktytan med villaägaren leder till intressant, rolig och viktig information. Se även www.viivilla.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar