Pressmeddelande

Pressmeddelande I syfte att stärka basen för koncernens tidningsutgivning skapas ett nytt affärsområde, där morgontidningarna Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda, det delägda Kristianstadsbladet, liksom Marieberg Internationals verksamheter i Estland, Lettland och Polen ingår. Ansvarig VD för affärsområdet blir från den 1 februari Thomas Axén, för närvarande VD i AB Dagens Nyheter . Axén blir därtill styrelseordförande i Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet. Joachim Berner blir ny VD i Dagens Nyheter i tillägg till sina nuvarande uppgifter som chefredaktör och ansvarig utgivare. Hans Bergström och Joachim Berner utövar som chefredaktörer tillsammans den publicistiska ledningen av Dagens Nyheter. Till vice VD i Dagens Nyheter har Fredrik Åkerman utnämnts. Åkerman är idag ansvarig för Nya Medier samt IT/Produktion inom Dagens Nyheter. Dagens Nyheters styrelse har vid dagens sammanträde beslutat att inte nu genomföra DN-City projektet. Stockholm den 28 februari 2000 Styrelsen För ytterligare information kontakta Erik Månsson tel 08-736 4018 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00700/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar