Bonnierförlagen inför olika utgivningsdatum på e-böcker för bibliotek respektive återförsäljare

Som flertalet andra förlag inför Bonnierförlagen nu olika utgivningsdatum för e-böcker till bibliotek och återförsäljare. Biblioteken kommer att erbjudas Bonnierförlagens e-böcker fyra månader efter den kommersiella marknadens släpp.

Magnus Nytell, chef för digital utgivning på Bonnierförlagen:

- För oss är det viktigt att e-böckerna finns på biblioteken. Genom att införa olika utgivningsdatum förbättrar vi möjligheterna till en stark e-boksmarknad med bred utgivning. Under hösten 2011 införde ett antal andra förlag olika utgivningsdatum och vi tror att det är en klok väg att gå just nu. Vi har en bra dialog med Biblioteksföreningen och är övertygade om att vi gemensamt kommer att utforma ett system som blir bra för alla parter; bibliotek, förlag, författare och låntagare.

I februari i år tillsattes en arbetsgrupp med representanter från Förläggareföreningen och Biblioteksföreningen vilka gemensamt diskuterar framtida möjliga lösningar för hur e-böcker ska kunna erbjudas låntagarna på Sveriges bibliotek.

Av det totala antalet sålda e-böcker från Bonnierförlagen 2011 gick 86% till biblioteken för vidare utlåning.

Magnus Nytell fortsätter:

- Den kommersiella marknaden är helt avgörande för en positiv e-boksutveckling. Fungerar inte den så blir det svårt för förlagen att publicera e-böcker och bredden i utgivningen riskerar att skadas. Det skulle drabba läsarna genom färre tillgängliga titlar, vilket vore en sorglig utveckling för läsandet i stort. Uppnår vi istället en bra balans mellan marknadens och bibliotekens intressen kan såväl låntagare på bibliotek som bokköpare dra nytta av ett växande e-boksutbud.

Olika utgivningsdatum för e-böcker till bibliotek och återförsäljare införs den 31 mars. Förfarandet avser enbart e-boksnyheter som utkommer efter den 31 mars. Redan utgivna titlar som ges ut i nyutgåva i e-boksformat (backlist) efter den 31 mars berörs alltså inte.

FAKTA:

Biblioteken avgör i dag vilka tryckta böcker som ska finnas att låna, och hur många exemplar av varje titel som ska köpas in. Om ett biblioteks alla exemplar av en tryckt bok är utlånad så kan låntagaren ställa sig på kö för att få låna boken när den kommer i retur till biblioteket.

Liksom när det gäller tryckta böcker är det gratis att låna e-böcker på biblioteken, de tillhandahåller lika många e-böcker som deras låntagare efterfrågar. Det innebär att tillgången till e-böcker är obegränsad.

Ett e-bokslån kostar biblioteken 20 kr. Av dessa 20 kr går 10 kr till distributören Elib och 10 kronor till förlagen. Bibliotekens kostnad för e-böcker har varit densamma sedan 2002.

Sedan 2010 utkommer i princip alla Bonnierförlagens svenska boknyheter parallellt i tryckt form och som e-bok. Dessutom satsar Bonnierförlagen stort på att digitalisera äldre titlar och göra dem tillgängliga som e-böcker. Under 2011 gav Bonnierförlagen ut 350 titlar som e-bok. I dagsläget är totalt 800 titlar från Bonnierförlagen tillgängliga som e-bok via ELiB. I slutet av 2012 räknar vi med att kunna erbjuda läsarna sammanlagt 2 200 titlar.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nytell, Chef digital utgivning, Bonnierförlagen

Tel: 08-696 84 59, magnus.nytell@bonnierforlagen.se

Katarina Arborelius, Informationschef, Bonnierförlagen

Tel 08-696 86 84, katarina.arborelius@bonnierforlagen.se

Bonnierförlagen

Sedan 1992 inryms Bonniers svenska bokförlags- och bokklubbsverksamhet i Bonnierförlagen AB. Förlagen utgörs av Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum, Bokförlaget Max Ström, Bokförlaget Semic, Bonnier Audio, Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta, Bonnier Pocket, Kartago, Mix Förlag, Månpocket (70%), Wahlström & Widstrand och 2244. Bokklubbsverksamheten består av Bonniers Bokklubb, Bokklubben Svalan, Spänningszonen, Stora Romanklubben, Lyssnarklubben samt Månadens Bok (70%).

I Bonnierförlagen ingår också agenturen Bonnier Group Agency, Pocketgrossisten, Samdistribution, Företagslitteratur samt AdLibris nätbokhandel.

Bonnierförlagens ledning och centrala enheter är förlagda till Sveavägen 56 mitt i centrala Stockholm. Bonnierförlagen ingår i koncernen Bonnier AB.

Taggar:

Om oss

Sedan 1992 inryms Bonniers svenska bokförlags- och bokklubbsverksamhet i Bonnierförlagen AB. Förlagen utgörs av Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum, Bokförlaget Max Ström, Bonnier Audio, Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta, Bonnier Pocket, Kartago, Mix Förlag, Månpocket (70%), Rebus, Wahlström & Widstrand och 2244. Bokklubbsverksamheten består av Bonniers Bokklubb, Bokklubben Svalan, Spänningszonen, Lyssnarklubben samt Månadens Bok (70%). I Bonnierförlagen, som sysselsätter ca 250 personer, ingår också agenturen Bonnier Rights. Bonnierförlagens ledning och centrala enheter är förlagda till Sveavägen 56 i Stockholm. Här har Bonniers bedrivit verksamhet sedan 1921. Bonnierförlagen ingår i Bonnier Books Sverige, som ingår i koncernen Bonnier AB.