Ny svensk urologipump ger snabbare och säkrare operation – premiär för den nya pumpen på Uddevalla sjukhus

I förra veckan var det premiär för den svenska innovationen ENDO P®, urologipumpen som förkortar tiden för operationer med upp till 30 procent – vilket på sikt kan korta operationsköerna. Pumpen som är den första i sitt slag reglerar vätskegenomspolningen på ett nytt sätt. Premiären skedde på Uddevalla sjukhus. 

Den nya urologipumpen förenklar operationer i bland annat prostata och övriga delar av urinvägarna genom en patenterad metod utvecklad av medicinteknikföretaget Bonvisi. Pumpen reglerar vätskegenomspolningen under operationen. På så sätt kan dessa operationer göras både säkrare, billigare och snabbare.

– Vi har använt urologipumpar sedan slutet av 1990-talet, men med Endo P tar det här området ett stort steg framåt. Tack vare den precisa leveransen av vätska in i operationsfälten kan vi genomföra operationerna både säkrare och snabbare, säger Thomas Ranch, överläkare vid urologkliniken på Uddevalla sjukhus.

Minskad blödning och bättre sikt för kirurgen
Vid prostataoperationer med traditionell så kallad TUR-kirurgi används oftast fritt och delvis oreglerat vätskeflöde för att spola operationsfältet rent från vävnadsrester. När man vill öka genomspolningen för att exempelvis förbättra sikten under operationen, krävs att man höjer upp påsen som den sterila vätskan kommer från. Då varierar trycket i operationsfältet på ett sätt som är svårt att kontrollera. Är trycket för högt tränger vätska in i patientens blodbana, vilket kan medföra stora risker.

Urologipumpen ENDO P® reglerar vätskegenomspolningen, vilket gör att man hela tiden kan kontrollera trycket. Det gör i sin tur att blödningen under operationen kan minimeras så att kirurgen får en kontinuerligt bra sikt. Dessutom minskar åtgången av steril spolvätska.

Utrustningen är framtagen av det svenska medicinteknikbolaget Bonvisi AB i samarbete med flera svenska forskare. Preliminära resultat som Bonvisi tagit fram visar att operationstiden kan minska med upp till 30 procent, vilket ger möjlighet att operera fler patienter och därmed korta operationsköerna.

– Vår bedömning är att den tid man vinner ger ett sjukhus utrymme för minst en extra operation per dag. Tillsammans med den minskade vätskeåtgången ger det sjukhusen stora ekonomiska fördelar med att använda ENDO P®, säger Anders Möllstam, vd för Bonvisi AB.

För mer information kontakta:

Anders Möllstam, VD, tel 08-661 50 20
anders.mollstam@bonvisi.com

Bonvisi AB är ett svenskt bolag som ägs av privata investerare samt Almi Invest AB. Sommaren 2015 inleder bolaget försäljning av ENDO P® på en eller flera europeiska marknader. I slutet av året planerar bolaget att ansöka om försäljningstillstånd i USA. Den unika reglermekanism för vätskekontroll som Bonvisi tagit fram är patenterad i flera länder. Bolaget har även kompletterande patent- och varumärkesskydd för sina produkter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar