BookVisit utser Micronet till teknisk partner -utvecklar system för realtidsbokning av hotell- och resetjänster

BookVisit utser Micronet till teknisk partner -utvecklar system för realtidsbokning av hotell- och resetjänster Bookvisit AB och Micronet AB har tecknat ett samarbetsavtal om produktutveckling av e-handelslösningar och mobila tjänster för hotell- och resemarknaden. Micronet blir härmed Bookvisits tekniska partner och får ansvar för utvecklingsarbetet. Inledningsvis utvecklas ett system som ska revolutionera och effektivisera hanteringen av hotell- och resebokningar. Systemet, som tillhandahålls via Internet, etablerar interaktiv kommunikation direkt mellan resebranschens aktörer för bokningar i realtid. Fördyrande mellanled elimineras helt. Styr-, sök- samt bokningsverktyg, statistiktjänster och andra tjänster för effektiv distribution av hotell- och resetjänster knyts till systemet. "För BookVisit är det viktigt att ha en långsiktig utvecklingspartner som har tillgång till spjutspetskompetens inom Internet och mobil kommunikation. Micronets inriktning och kompetens passar väl mot våra högt ställda krav.", kommenterar Michael Linell, VD för BookVisit AB. Bookvisit-systemet beräknas tas i drift under andra halvåret 2000 genom anslutning av hotell, hotellkedjor, resebyråer och andra leverantörer och distributörer av hotell- och resetjänster. En demoversion av systemet kommer presenteras i samband med TUR-mässan i Göteborg den 23-26 mars 2000. Micronet ABs (www.micronet.se) verksamhet omfattar produktutveckling av programvaror, systemlösningar, och tillhörande tjänster, samt marknadsföring och försäljning av dessa. Detta sker dels i egen regi dels i långsiktiga strategiska samarbeten. Produktutvecklingen är fokuserad inom områdena Internet Solutions, Mobile Internet Applications, och Telecom Services. Micronet är etablerade i Soft Center, Ronneby. För mer information, kontakta: Michael Linell, VD BookVisit AB, Tel 08-20 48 38, E-mail: info@bookvisit.com Bakgrundsinformation, presentation, illustrationer etc finns tillgängligt på BookVisits hemsida www.bookvisit.com. Bookvisit är specialiserat på elektronisk handel för hotell- och resebranschen. Bolaget kombinerar branschkunskap och digital teknik för att effektivisera distribution och marknadsföring av hotell- och resetjänster. Bookvisit erbjuder branschens aktörer skräddarsydda lösningar och verktyg för elektronisk handel i realtid. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00110/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar